به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Apri/2018 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 67.66 65.15 65.45 -
مدیترانه 66.83 64.33 64.63 61.38
فوب سیدی کریر 68.58 66.08 66.38 -
آفریقای جنوبی 67.48 64.98 65.28 -
آسیا 69.48 67.03 67.32 62.63