به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Dec/2017 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 62.27 60.05 60.30 -
مدیترانه 61.69 59.39 59.64 56.49
فوب سیدی کریر 63.54 61.24 61.49 -
آفریقای جنوبی 62.14 59.94 60.19 -
آسیا 63.02 61.13 61.38 56.77