به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Aug/2020 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 45.57 44.15 44.15 -
مدیترانه 45.42 44.17 44.17 39.72
آفریقای جنوبی 45.62 44.22 44.22 -
آسیا 45.40 45.15 45.10 41.35