به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Apr/2022 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا - - - -
مدیترانه 106.12 104.07 104.17 -
آفریقای جنوبی 105.87 103.82 103.92 -
آسیا 107.49 106.44 106.54 102.69