به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (May/2022 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا - - - -
مدیترانه 115.11 111.46 111.56 -
آفریقای جنوبی 114.86 111.21 111.31 -
آسیا 117.37 116.12 116.22 112.47