به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید

بدین وسیله به اطلاع می رساند نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی با هماهنگی و تأیید مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می پذیرد و مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران است.

قیمتهای ماهیانه نفت خام (NOV/2023 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش پارس
شمال غرب اروپا - - - - -
مدیترانه 86.48 83.98 83.98 - -
آفریقای جنوبی 87.43 85.18 85.18 - -
آسیا 87.41 85.31 85.41 81.81 -