فروش داخلی - مدیریت امور بین الملل


بخش فروش داخلی مدیریت امور بین الملل عنوان مسئول فروش نفت خام و فرآورده های نفتی برای مشتریان داخلی کشور می باشد.

تلفن: ۶۱۶۲۷۸۱۲

فکس: ۶۱۶۲۷۸۲۲

پست الکترونیک: investment[at]nioc[dot]ir

نشانی: تهران، ابتدای خیابان حافظ، شماره ۵۲۳، ساختمان شماره ۶ شرکت ملی نفت ایران، کدپستی: ‌۱۵۹۸۷۱۴۵۱۳

  • بازاریابی و عملیات صادرات نفت خام
  • بازاریابی و عملیات صادرات فرآورده های نفتی
  • بازاریابی و عملیات گاز
  • تحقیقات و برنامه ریزی
  • توسعه تجارت
  • امور دعاوی
  • امور مالی
  • امور اداری و تشریفات