مدیریت امور بین الملل


مدیریت امور بین الملل به عنوان یکی از مهمترین مدیریت های شرکت ملی نفت ایران متصدی صادرات واردات معاوضه نفت خام و فرآورده های نفتی می باشد.

این مدیریت همچنین اجاره مخازن نفتکش و ذخیره سازی نفت خام را نیز به عهده دارد.
معاونت های تحت نظارت ایشان عبارتند از :

  • بازاریابی و عملیات صادرات نفت خام
  • بازاریابی و عملیات صادرات فرآورده های نفتی
  • بازاریابی و عملیات گاز
  • بازاریابی و عملیات داخلی نفت خام، فرآورده و میعانات گازی
  • تحقیقات و برنامه ریزی
  • توسعه تجارت
  • امور دعاوی
  • امور مالی
  • امور اداری و تشریفات