به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Nov/2022 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش پارس
شمال غرب اروپا - - - - -
مدیترانه 89.60 86.40 86.45 - -
آفریقای جنوبی 89.70 86.45 86.35 - -
آسیا 91.87 88.82 88.92 85.07 -