به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید

بدین وسیله به اطلاع می رساند نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی با هماهنگی و تأیید مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می پذیرد و مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران است.

قیمتهای ماهیانه نفت خام (AUG/2023 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش پارس
شمال غرب اروپا - - - - -
مدیترانه 86.70 85.00 85.05 - -
آفریقای جنوبی 87.20 85.70 85.60 - -
آسیا 89.68 87.63 87.58 84.13 -