به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید

بدین وسیله به اطلاع می رساند نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی با هماهنگی و تأیید مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می پذیرد و مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران است.

قیمتهای ماهیانه نفت خام (JUN/2024 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش پارس
شمال غرب اروپا 83.65 81.80 82.20 - -
مدیترانه 83.60 81.50 81.80 - -
آفریقای جنوبی 83.65 81.80 82.20 - -
آسیا 85.65 83.65 83.80 81 -