به وب سایت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران خوش آمدید


قیمتهای ماهیانه نفت خام (Feb/2021 ) برحسب دلار بر بشکه
منطقه نفت سبک نفت سنگین فروزان سروش
شمال غرب اروپا 59.47 58.05 58.10 -
مدیترانه 59.39 57.89 57.94 54.19
آفریقای جنوبی 59.39 57.99 58.04 -
آسیا 61.69 60.94 60.89 57.54